KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

TÁMOP 3.2.4- 08/1-2009-0025 „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Zalában"

 

Könyvtári pályázat
 
Neve/ száma: TÁMOP 3.2.4.- 08 / 1 – 2009- 0025 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése Zalában
Időtartama: 2010. július 1 – 2011. október 31. 16 hónap
Elnyert összeg: 21 023 945Ft
                  Zalakarosnak: 1 174 600Ft , önrész nincs
Konzorciumi pályázat :
 Vezetője: Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai intézete Könyvtára, Zalaegerszeg
 Tagok: Andrássy Gyula Általános Iskola könyvtára, Letenye
              Apáczai ÁMK, Zalaegerszeg
              Petőfi Sándor Emlékkönyvtár, Gelse
              Vajda János Gimnázium Könyvtára, Keszthely
              Zrínyi Miklós ÁMK, Murakeresztúr
              Móra Ferenc Általános Iskola.. és Könyvtár, Zalakaros
 
Író- olvasótalálkozó: Károlyfi Zsófia 2010. szept. 17.
                                  Nógrádi Gábor 2011. május 11.
Számítógépes tanfolyam felnőtteknek, nyugdíjasoknak 20 órában 15 fő 
                                                            2011. január 17-   február 21.
Könyvtárismertető szórólap nyomdai kivitelezésben 30 000Ft értékben 290 db 2011. március
30 órás akkreditált tanfolyamon részvétel 1 könyvtárosnak 2011. március-április
A könyvtári állomány számítógépes feldolgozása (5000db)
Online katalógus létrehozása
Közös honlap a Ped. Int. Könyvtárával azon információk, rendezvények, nyitva tartás megjelentetése: zalai-oktatas.hu
Könyvtári honlap létrehozása: mora-iskola.hu
Könyvtári foglalkozások, vetélkedők folyamatos tartása
 
Célok:
könyvtári elektronikus katalógusok, adatbázisok fejlesztése, olvasásfejlesztés, tanulást segítő szolgáltatások, közhasznú tartalmak hozzáférhetővé tétele

Célcsoport:
általános-és középiskolai diákok, fogyatékos tanulók, pedagógusok, iskolai könyvtárosok, óvónő-, tanító-, tanárképzésben tanuló hallgatók, felnőtt olvasók, kismamák, nyugdíjas pedagógusok, munkanélküliek

Tevékenységek:
 • interaktív könyvtári honlap létrehozása, mely hozzáférhetővé teszi a konzorciumi tagok interaktív katalógusait és online tartalmakat is; zalai-oktatas.hu
 • dokumentumok retrospektív feldolgozása;
 • olvasásfejlesztő programok, vetélkedők szervezése iskoláskorúaknak;
 • a digitális kompetenciák fejlesztése érdekében hátrányos helyzetűeknek felhasználóképzés megvalósítása;
 • a potenciális olvasókra is számítva közönségtalálkozók szervezése;
 • könyvtári szolgáltatások népszerűsítése (könyvtárismertető kiadvány megjelentetése ill. könyvtárbemutató);
 • a könyvtáros kollégáknak akkreditált szakmai tanfolyam szervezése;
 • 24 órán keresztül elérhető könyvtári online szolgáltatások bevezetése;
 • a közös honlapon közhasznú információk hozzáférhetővé tétele.

A projekt részletes ismertetése:
Konzorciumunk a megyei pedagógiai szakkönyvtár vezetésével jött létre, tagjai a megye különböző kistérségeiben működő iskolai és kettős funkciójú könyvtárak, a konzorcium tevékenysége az egész megyére kiterjed.
A konzorciumi könyvtárak fő célja az országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó elektronikus katalógusok, adatbázisok fejlesztése, a felhasználók igényeinek megfelelő interaktív honlapok kialakítása, az olvasáskultúra fejlesztését segítő, ill. új társadalmi csoportok bevonását célzó programok szervezése, a könyvtárosok szaktudásának bővítése. Fontos cél a hozzáférés területi különbségeinek csökkentése, hiszen az interneten elérhető könyvtári szolgáltatások, adatbázisok segítségével otthonról is tájékozódhatnak az érdeklődők. E lehetőség nemcsak beiratkozott olvasók, hanem minden információt kereső rendelkezésére áll.
A projekt megvalósítása során a konzorciumi tagok könyvtáraiban minőségi fejlesztések indulnak el, melynek eredményeként sor kerül a dokumentumok retrospektív feldolgozására. Az iskoláskorúak számára az eddigieknél több, színvonalas olvasásfejlesztő programot hirdetünk, a hátrányos helyzetűeket is bevonjuk a könyvtári programokba, számukra a digitális képességek fejlesztését szolgáló képzéseket, felhasználóképző tanfolyamokat szervezünk.
A könyvtárak népszerűsítését szolgáló rendezvények, könyvtárismertetők eredményeként új felhasználókat tudunk tájékoztatni szolgáltatásainkról, akik rendszeres könyvtárhasználókká válhatnak.
Akkreditált könyvtáros továbbképzést hirdetünk a megyében, mely ingyenesen biztosít lehetőséget a legfrissebb szakmai információk megszerzésére. A könyvtári munkatársak szakmai és nyelvi továbbképzés eredményeként felkészültek lesznek a korszerűbb szolgáltatások nyújtására.
A közös honlapon hozzáférhetővé válnak helyi kulturális és közhasznú tartalmak (felhívások, rendezvények, társintézmények programjai).
 
Várható eredmények:
 • a konzorciumi könyvtárak dokumentumai katalógusokban feltárva elektronikusan hozzáférhetővé válnak,
 • az online katalógusok távhasználatának száma jelentősen nő,
 • az iskoláskorúak számára hirdetett olvasásfejlesztő programok, vetélkedők eredményeként javul a diákok szövegértése, nő az olvasási kedve,
 • a felhasználóképző tanfolyamokon részt vettek digitális írástudása fejlődik,
 • a könyvtárnépszerűsítő rendezvények és szórólapok eredményeként nő a beiratkozott olvasók száma,
 • a képzés eredményeként bővül a könyvtárosok szaktudása,
 • a pályázati projekt egyes programjai hagyománnyá válnak, melyeket a fenntartó saját költségvetéséből támogat, így a jövőben is folytatódnak.
 
 
 
2011. május 4.    

A Szakkör - ugrás a honlapra   >
ERFA logo   >