KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

SPORTUDVAR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

SPORTUDVAR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA:

 

2015. augusztus 15-től a 8749 Zalakaros, Liget utca 28. szám alatti 773/2 hrsz. Sportudvar megnevezésű ingatlan a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár üzemelteti. 

Zalakaros Város Önkormányzata, mint a Sportudvar tulajdonosa, a pálya karbantartási és üzemeltetési feladatainak ellátása érdekében a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár Intézményt vonja be felelősként, annak érdekében, hogy a Sportudvar használata rendezett, ellenőrizhető keretek között történjen. A konkrét karbantartási feladatokat a KAROS-PARK Kft. megbízási díj ellenében látja el.

Sportudvar éves nyitvatartási ideje:

március 1-től április       31-ig 8:00 – 19:00

május 1-től augusztus 31-ig 07:00 – 21:30

szeptember 1-től november 30-ig: 08:00- 19.00-ig

december 1-től február 28-ig zárva

Iskolai időben:

8:00-16:00 óráig iskolai sportfoglalkozások

Utánpótlás labdarúgó edzés:

hétfő, szerda, csütörtök

16:00 - 18:00

Az öltöző használatát a zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával kell egyeztetni.

A Sportudvar pályáit a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár Intézménytől lehet bérelni az alábbiak szerint:

- munkaidőben és előzetesen: 8749 Zalakaros, Zrínyi u.2. Tel.:06 30 98 33 944 és a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen

A Szabályzat hatálya kiterjed a Sportudvar területén tartózkodó természetes személyekre.

1.Általános rendelkezések

A Sportudvar területén tartózkodni kizárólag nyitvatartási időben, ettől eltérően csak egyeztetésen alapuló időpontban szabad.

A Sportudvar területén tartózkodó személyek magukra kötelezőnek ismerik jelen szabályzatot, és kötelesek a szabályzat előírásait maradéktalanul betartani, valamint minden esetben elfogadják és betartják a pályafelügyelő utasításait.

A Sportudvar területén mindenki saját felelősségére tartózkodik. Az estlegesen bekövetkezett balesetekért, személyi sérülésekért a Sportudvar üzemeltetője nem vonható felelősségre. Az estlegesen bekövetkezett anyagi és más egyéb kárért a Sportudvar üzemeltetője nem vállal felelősséget, a kár megtérítésére nem kötelezhető.

A Sportudvar területén tartózkodóknak mindenkor ügyelniük kell környezetük tisztaságára, hulladékot kizárólag a kihelyezett szemétgyűjtőkben helyezhetnek el.

A Sportudvar területén történő kártékony vagy meggondolatlan sporteszköz használata (pl.: kerékpár, görkorcsolya, gördeszka), helytelen viselkedés, rongálás nem megengedett. A műanyag borítású és a műfüves pályát kizárólag tornacipőben, gumitalpú cipőben lehet igénybe venni, mellőzve a szöges cipőt, stoplis cipőt.

A Sportudvar területére bevitt magántulajdonért a tulajdonosa felel. A Sportudvar területére behozott magántulajdonokért a sportudvar üzemeltetője nem vállal felelősséget. A Sportudvar üzemeltetője kéri a Sportudvar területén tartózkodókat, hogy ügyeljenek egymás értékeire is, elősegítve ezzel a lopás és károkozás lehetőségének kizárását.

A Sportudvar területén tilos dohányozni, alkoholt, drogot és egyéb más bódító tartalmú szert fogyasztani vagy tartani.

Szabályok a sportudvar használatához

A Sportudvart használni csak saját felelősségre, nyitva tartási időben lehet.

A műfüves és a műanyag pályára lépni kizárólag simatalpú sportcipőben lehet, a pályák bejáratánál lévő cipőtörlő használata után. A műfüves és a műanyag pályákon csak a pályákra jellemző sporttevékenységet lehet végezni (labdajátékok).

 

A szabályok betartása a pálya minőségének megóvását, élettartamának meghosszabbítását szolgálja.

A pálya nem rendeltetésszerű használatával okozott kárt a károkozónak meg kell térítenie!

Köszönjük a szabályok betartását és a sportszerű viselkedést és kérjük, ha szükséges másokat is figyelmeztessen erre.

Pályahasználatra vonatkozó szabályok

A Sportudvar használati szabályzata a pályát körülvevő zárt kerítésen elhelyezett táblán kerül kifüggesztésre.

A Sportudvart annak rendeltetésszerű használatának betartásával az iskola tanulói tanári felügyelettel használhatják. Testnevelés órákon, iskolai sportköri foglalkozásokon, napközi ideje alatt – szabad időben, tanórán kívüli foglalkozások alkalmával – a tanulói csoportok a foglalkozást tartó nevelő kíséretében és felügyeletével vehetik igénybe a Sportudvart.Az utánpótlás-nevelést végző szakedzők az edzések idejében felelősek a Sportudvar rendeltetésszerű használatáért.

A pályát előre rögzített edzés időpontokban a zalakarosi Sportegyesületek és a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány csapatai használhatják. Az előre rögzített edzésidőpontokról órarendet kell kifüggeszteni, mely a szabályzattal együtt kerül elhelyezésre a Sportudvar információs tábláján. A pályán sportrendezvényt szervezni kizárólag előzetes egyeztetés alapján lehet, melynek során a városi rendezvények prioritást élveznek.

A műanyag borítású és a műfüves pálya használata során különös figyelmet érdemel:

Kizárólag a pálya szélén történt váltócipő cseréjével lehet a pályára lépni.

A pályára utcai cipővel felmenni, arra homokot, sarat, követ azzal felvinni tilos.

A pálya nem rendeltetésszerű használatával okozott kárt a károkozónak – kiskorú gyermek esetében a szülőnek – meg kell térítenie.

A Sportudvar használatának díja:

A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde, a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár, Zalakaros Város lakossága, sportegyesületei, és a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány részére a Sportudvar használata térítésmentes.

A Sportudvar használatának díjai:

műanyag pálya bérleti díja:3 000 Ft/óra

                                                                    20 000 Ft/nap

műfüves pálya:                                 3 000 Ft/óra

                                                                       20 000 Ft/nap

teniszpálya bérleti díja:         1 500 Ft/óra

                                                                       10 000 Ft/nap

villanyvilágítás esetén1 500 Ft/óra/pálya

a létesítmény igénybevétele esetén: 5 000 Ft/óra

                                                                     30 000 Ft/nap

Egyéni sportolás céljára bárki használhatja a Sportudvart nyitvatartási időben a szabályzatban foglaltak betartásával térítésmentesen, viszont szervezett keretek között történő sportolásra illetve villanyvilágítás igénylésekor illetve a nyitvatartási időtől eltérő időpontban történő használathoz előzetes egyeztetés szükséges a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtárral.

Senki nem léphet be a pálya területére, amikor a pálya zárva tart, vagy karbantartás alatt áll. A pálya nyitva tartásán kívül okozott károkért a károkozó felelős, köteles az eredeti állapotot helyreállítani, vagy az okozott kárt megtéríteni.

Kártékony vagy meggondolatlan magatartás, sportolás, rongálás és egyéb veszélyes tevékenység nem megengedett a pálya területén.

Folyamatos és szándékos pályahasználat rendjének megsértése esetén a pályafelügyelő vagy a Sportudvar üzemeltetője:

- első esetben felszólítja a pálya azonnali, szabályszerű használatára,

- második esetben köteles elhagyni a Sportudvar területét,

Minden személyi sérülés vagy anyagi kár bekövetkezése esetén haladéktalanul értesíteni kell a pályafelügyelőt.

Komolyabb sérülés vagy kár bekövetkezése esetén haladéktalanul értesíteni kell a pályafelügyelőt, a mentőket 104, illetve a rendőrséget 107.

A Sportudvar címe: 8749 Zalakaros, Liget u. 28./2.

 

Zalakaros, 2015. 08. 15.

A Szakkör - ugrás a honlapra   >
ERFA logo   >