A KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY- ÉS SZERVEZETRENDSZER TANULÁST SEGÍTŐ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Pályázati adatok: EFOP -4.1.7.16-2017-00213
Pályázat címe: „A zalakarosi Civil Ház bővítése az egész életen át tartó tanulás jegyében”
Támogatás mértéke: 100 %; 19.963.948 Ft,
Befejezés dátuma: 2019. június 28.

SZERVEZET BEMUTATÁSA

ALAPADATAI

Név
Intézményazonosító: 
Szervezet típusa: 
Adószám: 
Alaptevékenység szakágazata: 
Gazdálkodás módja: 
Fenntartó típusa: 
Vezetőjének neve: 
Működés jellege: 
Nyitvatartási idő heti óraszáma: 
Működési terület: 
Székhelye: 
Telephelyei: 
Könyvtár 
Sportudvar 
Kertmozi 
Civil Ház

Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár 
11864204 
közművelődési intézmény 
15832922-1-20 910110 
Közművelődési intézmények tevékenysége 
nem önálló 
Zalakaros Város Önkormányzata 
Sinkovics Norbert 
egész évben működő 
40 
Zalakaros Város közigazgatási területe. 
8749 Zalakaros, Hegyalja u. 40. 

8749 Zalakaros, Liget utca 28. 
8749 Zalakaros, Liget utca 28. 
8749 Zalakaros, Szőlő utca 18. 
8749 Zalakaros, Hegyalja utca 40.

A KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGEK RÖVID BEMUTATÁSA

Munkánk során arra törekszünk, hogy kitűzött céljaink megvalósításával, a település egészére hatóan tudjuk szolgálni a város lakosságának és a hozzánk látogatók széles táborának kulturális elvárásait, művelődési, sport és szórakozási igényeinek kielégítését, szabadidejük tartalmas, hasznos eltöltését. Városunk politikai-, társadalmi-, egyházi és civilszervezeteivel, intézményeivel kiépített jó munkakapcsolat, a velük való eredményes együttműködés, együtt gondolkodás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy eredményes munkát végezhetünk a művelődés, az igényes szórakozás, a szabadidő hasznos eltöltése, az öntevékeny és amatőr művészeti mozgalom terén. A partneri, munkatársi kapcsolatok ápolása továbbra is egyik legfontosabb feladatunk lesz, mert e nélkül egy település közművelődése sem lehet igazán működőképes és eredményes. Rendezvényeinkhez igyekeztünk igényt kelteni, s megfelelő tájékoztatással, reklám tevékenységgel (sajtó, szórólapok, plakátok, meghívók, e-mailek, személyes beszélgetések stb.) próbáltunk a lakosság minden korosztályához eljutni. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a legapróbbaktól kezdve egészen a szép korúakig, a lakosság széles rétegeihez sikerült eljutnunk a kultúra eszközeivel.

A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár a nem formális valamint az informális tanulás színtere. Az itt zajló foglalkozások között szerepelt a német nyelvtanfolyam, különböző témájú ismeretterjesztő előadások (természettudományi, borászati, mezőgazdasági, egészségügyi), hímző szakkör. A hagyományok ápolása jegyében az intézmény tanfolyamot indított a gyöngyös fejdísz (a necc) készítési módjának elsajátíttatására. A Civil Házban 2017-ben helyszínt biztosítottunk Építő-és anyagmozgató gép kezelője tanfolyam (OKJ 32 582 02) számára, továbbra is szándékunkban áll felnőttképzést segíteni illetve felnőttképzést szervezők számára termet, termeket biztosítani.

Említésre méltó még a rendszeres művelődési közösségek foglalkozásai, fórumok, civil szervezetek összejövetelei. A Civil Ház olyan közösségi színtér, mely minden korosztály, minden közösség számára nyújt kikapcsolódási, művelődési lehetőséget. Ezen felül helyet és egyéb feltételeket biztosítanak a különböző önszerveződő és művészeti csoportoknak.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A projekt célja a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár az informális és nem formális tanulás jegyében közösségi képzési és tehetséggondozó helyi szintű szolgáltatást biztosító infrastruktúra kialakítása, fejlesztése: az Intézmény jelenlegi telephelyeként, hamarosan székhelyeként működő Civil Ház oktató- foglalkoztató teremmel való bővítése. A Civil Ház jelenleg intézményünk telephelye. Az egykori művelődési ház 2013-ban elbontásra került. Az Önkormányzat azt tűzte ki célul, hogy a központi, óvodához, iskolához közeli fekvésű házban alakít ki közművelődési bázist. Az épület felújításra, akadálymentesítésre került, 2015-ben átadtuk Civil Ház névvel.

A pályázat részcéljai

  1. Célunk, hogy helyet biztosítsunk a jelenleg más helyszíneken, nem megfelelő körülmények között zajló rendszeres művelődési formák számára: művészeti, népművészeti csoportok rendszeres foglalkozásai (tánccsoportok, kórusok, hagyományőrző csoportok próbái), klubfoglalkozások (ifjúsági és nyugdíjasklub) számára
  2. Célunk, hogy a helyi civil szervezetek bázisaként a Civil ház ezen funkcióját erősítsük: civil szervezetek tanácskozásai, gyűlései, szakmai programjai részére helyet tudjunk biztosítani.
  3. Célunk, hogy - a helyhiány miatt az utóbbi években elmaradó - programokat újraindítsunk: ismeretterjesztő előadás szervezést, kézműves programokat, játszóházakat, kiállításokat, vásárokat, képzéseket szervezzünk.

Célcsoport:

  • a köznevelési intézményekben tanulók, dolgozók, és
  • az egész életen át tartó tanulásban részt vevő helyi lakosok.

A Civil ház bővítése oktató- foglalkoztató teremmel

Az EFOP-4.1.7-16-2017-00213 azonosítószámú pályázatnak köszönhetően 19.963.948 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézmény, így egy majdnem 80 m2 –es oktató- foglalkoztató teremmel bővült az épület. A Civil Ház nagyteremmel való bővítése révén közösségi képzési és tehetséggondozó helyi szintű szolgáltatást biztosító infrastruktúra fejlesztése valósult meg.

   ERFA logo    Akadálymentes verzió