KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás

„Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás”
EFOP-1.3.1-15-2016-00001

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” elnevezéssel 2016. szeptember 16-án európai uniós projektet indít, melynek fő célja a társadalmi összetartozás erősítése a kulturális intézmények (könyvtárak, múzeumok, közművelődés) szerepvállalásának fokozásával. 

A projekt célcsoportját a közösségfejlesztési folyamatokat elindító önkormányzatok, civil, egyházi és egyéb szervezetek, intézmények és azok munkatársai adják. A célcsoportba – a leendő mentorok kivételével – kizárólag a kevésbé fejlett régiók területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező szervezet vonható be!

A projekt hozzájárul:

  • az állampolgárok társadalmi aktivitásának növeléséhez,
  • a fejlesztésbe bevont településeken a közösségi szerepvállalás erősödéséhez,
  • a települések önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősítéséhez,
  • az együttműködés kultúrájának magasabb szintre emeléséhez.

A 3 évig tartó projektet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Nemzeti Művelődési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár által létrehozott konzorcium valósítja meg.

A konzorcium közösségfejlesztési módszertanokat dolgoz ki és vezet be, mintaprojekteket valósít meg, jó gyakorlatokat mutat be, biztosítja a helyi szakemberek továbbképzését, szakmai napokat, konferenciákat, műhelymunkákat szervez, országos mentorhálózatot állít fel és működtet.

A kulturális intézményrendszer munkatársainak összefogásával emelkedik a kulturális alapellátás színvonala, az önkormányzatok, az egyházak, a civil szervezetek és a kulturális terület helyi intézményei képessé válnak a helyi társadalom közösségeinek további erősítésére, új kezdeményezések befogadására, támogatására, az aktivitásuk fenntartására.

További információ: http://mokk.skanzen.hu/cselekvo-kozossegek2016.html

CSK tajekoztato szorolap

A Szakkör - ugrás a honlapra   >
ERFA logo   >