KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Küldetésnyilatkozat

A könyvtár működésének célja, a működés feltételei, küldetésnyilatkozata

Függelék

A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár (városi és iskolai könyvtár) küldetésnyilatkozata a könyvtár fő feladatait magában foglaló nyilatkozat a kulturális javak védelméről és a muzeális értékekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. §. a. pontjában kapott felhatalmazás alapján e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár munkatársaival és információs forrásaival az alábbi nyilvános könyvtári feladatokat látja el:

      

Általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatást nyújt a település lakossága részére. Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsájtja. Tájékoztat a könyvtári és nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól. Biztosítja a könyvtári dokumentumok helyben használatát és kölcsönzését. Lehetővé teszi más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.

Ellátja az iskolai könyvtári szolgáltatásokat. Az iskola pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.

Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai és nyilvános könyvtárakkal, a Zala Megyei Pedagógiai Intézet Dr. Kovács Lajos Pedagógiai Szakkönyvtárával, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival.

Fel