ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (KONYHA)

A KURATÓRIUM TAGSÁGA

Alapítók: Benkőné Gulyás Edit, Tarrné Szűcs Mariann

Kuratórium tagjai: Kovács Tamás, Baloghné Fábos Éva, Tarnai Lászlóné, Tarr Lászlóné

Gazdasági vezető: Horváthné Juhász Barbara

Kuratórium elnöke: Biczó Henriett

A közhasznú alapítvány célja, tevékenysége:

- a zalakarosi oktatási intézménybe járó gyermekek jobb tanulási feltételeinek megteremtésében; a tehetséges és lemaradó gyermekek felkarolásának ösztönzése
- Alapítványi Díj: elismerés azon tanulók számára, akik a nyolc év során kivállóan teljesítettek.
- korszerű taneszközök, kísérleti, szemléltető eszközök vásárlása az oktató munka színvonalának emelése érdekében.

Köszönjük az eddigi önzetlen segítséget és továbbra is várjuk támogatásukat.

Fel