ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (KONYHA)

A zalakarosi óvoda történetéből

A ZALAKAROSI ÓVODA TÖRTÉNETÉBŐL

A településen 1960-ban megalakult tsz-ben  munkalehetőség adódott az asszonyok számára. Ezért a helyi tanács 1961-től idényjellegű óvoda működését biztosította a mai Művelődési Házban. A gyerekekkel képesítés nélküli óvónők foglalkoztak, munkájukat 1 da-

 

dus és 1 szakácsnő segítette. A gyermekmegőrzés szándéka mellett az óvónők versek, mesék hallgatására és ének tanulására is időt fordítottak. A gyerekek játékai fából készültek. A leendő első osztályosok iskola-előkészítésen vettek részt, melyet a tanítónő végzett heti 3 alkalommal. Általában augusztus végén szervezték a maihoz hasonló évzáró műsorukat, ahol bemutatták a tanultakat a szülőknek. A helyi tanács évről –évre tervezte az idény napközi működését, 25 fős gyermeklétszámmal, 3 fő dolgozóval. A nyári időszakra szerveződő óvoda egészen 1974-ig működött.

 

A szülők később falugyűlésen sürgették a tanácsot óvoda létesítésére. Miután 27 igénylő volt, ezért 1977. július 20-án a napközi otthonos óvoda megkezdte működését  ideiglenes jelleggel, 1 osztatlan csoporttal a mai gyermekorvosi rendelő épületében, 1 óvónővel, 1 dajkával, 1 konyhalánnyal. 1 év múlva már 2 szakképzett óvónő dolgozott. Az intézmény igazgatásilag a galamboki általános iskolához tartozott. A későbbi óvónőváltozásnak köszönhetően az óvoda tartalmi munkájában pozitív változások tapasztalhatók. Foglalkozási eszközökkel, tornaszerekkel, bútorokkal gazdagították az intézményt.

 

Az udvari játékeszközöket bővítették. Az átlagosan 40 fős és annál magasabb gyermeklétszámok miatt az eredetileg más célt szolgáló épület helyiségei zsúfolttá váltak. Ezért 1984-ben több gyermek óvodai felvételének elutasítására került sor. A férőhely kihasználtság 144%-os, mely indokolná egy 75 férőhelyes óvoda építését. Ehelyett 1985-től 2 csoportot szerveznek ugyanebben az épületben 50 férőhellyel. Bővül az óvónők és a dajkák száma is. 1986-ban realizálódik a mai óvodaépületének létrehozása.

 

A szülők, pedagógusok az egész falu lakossága, az üdülők dolgozói is sok társadalmi munkával segítettek az épület körüli teendőkben. 1987. augusztus 20-án került sor a Liget utcai 2 csoportos, 50 férőhelyes, tágas, szép, korszerű óvoda átadására.

 

Az optimális körülmények a pedagógiai munka javulását segítették. 1988 októberétől Zalakaros székhellyel Óvodaigazgatóság létesült. Az óvoda mindennapi életét tapasztalatszerző kirándulások, területi továbbképzések, gyakorlatot végző óvónők tevékenysége színesítette. 1990. július 31-én megszűnt az Óvodaigazgatóság, melynek értelmében az óvoda a zalakarosi új általános iskolához került igazgatásilag.

 

Különböző szervezetek pénzbeli adományai a játék eszközök bővítését szolgálták.

 

A két csoport 2004-ig ismét magas létszámmal működött, ezért 2004. május 13-án megkezdődött a 3. csoport építése a hozzá tartozó mosdóhelyiséggel együtt.

 

A 2004. szeptember 10-én átadott csoport a Pillangó nevet vette fel.

 

Közben 1998-tól az óvoda programját bővítette a jeles napok felidézésével, a néphagyomány ápolásával. Évente a következő jeles napokat idézzük fel: szüret, a Mihály-naphoz kötődő vásár „Őszi vásár néven, Márton Napja, Borbála nap, Mikulás, Luca napja, Ádventi készülődés, Farsang, Húsvét, Május 1., Pünkösd.

 

Óvodánk hagyományos, nyílt rendezvényei: Szüreti felvonulás, Őszi vásár, Farsang, Anyák napja, Tanévzáró.

 

A közelben kialakított Kis Balaton víztározó, - mint természetvédelmi terület- évszaki vízparti megfigyelésekként került a nevelési programunkba. A nagyok minden évben megismerkednek a zalakarosi gyógyfürdő gyógyászati részlegével, a gyógyvízzel.

 

A kialakított OVIGALÉRIA a helyi és környékbeli alkotók, népi iparművészek munkájának ad helyet.

 

Délutáni választható tevékenységként a nagycsoportosok részére megszervezésre került a zeneovi, hittan, német ovi, később pedig a szülői igényeket kielégítve a játékos angol ovi heti fél órában. 

 

A zeneiskola óvodában szervezett évszaki növendékhangversenyei színesítik a rendezvények körét.

 

A Könyvtárral közösen is szervezünk előadásokat, a csoportok könyvtárlátogatásokat szerveznek, ismerkednek a könyvtár használatával.

 

A középső és nagycsoportosok részére minden évben vásárolunk színházbérletet, melyet a szülők finanszíroznak. A kisebb óvodásoknak helyben szervezünk énekes-zenés, bábműsorokat.

 

A fejlődés egyes területein elmaradt kisgyerekek fejlesztésével fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, logopédus foglalkozik.

 

2000-től az intézménnyel együtt vezettük be a minőségirányítási rendszert, szabályoztuk folyamatainkat.

 

Az iskola által szervezett, óvodás korosztály életkorának megfelelő gyermekrendezvényeken részt veszünk.

 

A tehetségesebb, arra rátermett gyermekeket szavalóversenyre, rajzversenyre, mesemondó versenyre visszük.

 

2000-ben alakult meg a néphagyomány ápoláshoz kapcsolódva óvodánk Búzavirág csoportja. Rendszeresen fellépnek a Nagykanizsán óvodások részére megrendezésre kerülő Pintyőke Fesztiválon, Sisere fesztiválon, helyi rendezvényeken.

 

  1. 2007. szeptember 1-től óvodai programunkat kibővítettük a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával.

 

2009 nyarán pályázati pénzből és a fenntartó által kiegészített önrésszel sikerült a két régi mosdó teljes felújítása, két fejlesztőszoba kialakítása, valamint a kazánház másik helyiségbe költöztetése és a kazánok cseréje.

 

2009-től a kompetencia alapú óvodai nevelés programjának beépítése megkezdődött, mely a pedagógia munka tartalmában, módszerekben, szemléletben hozott változást. E mellett bővültünk IKT-s eszközökben, növekedett az óvodapedagógusok ilyen alapú tudása, gyakorlata. A gyerekek számára a program megvalósításához szükséges eszközöket tudtunk vásárolni, melyek a pedagógiai program megvalósítását segíti.

 

 

 

  1. 2011. telén pályáztunk a „Zöld Óvoda „ címre, melyet meg is kaptunk. Az oklevelet a Mezőgazdasági múzeumban vette át az óvodavezető.

 

Ugyanebben az évben regisztráltunk a Goodeyar „ Biztonságos óvoda „ pályázatán. A regisztráció révén 30 gyermek és 2 felnőtt láthatósági mellényt kaptunk. A rajzpályázatán az 5-6 éves korcsoportban első helyen végzett óvodásunk. A 3-4 éves kategóriában különdíjat hoztunk el. Jutalom : újabb 20 láthatósági mellény.

 

  1. 2012. tavaszán folyamatos és rendszeres madárvédelmi tevékenységünknek köszönhetően nyertük el a  „Madárbarát óvoda” címet.

 

Közben sikerrel zárult az óvoda felújításra és bővítésre nyert pályázatunk, mely jelentős önkormányzati támogatással kiegészítve közel 100 milliós projektet hozott. Ebből közel 8 millió ft-ot eszközfejlesztésre fordíthattunk.

 

  1. 2012. április 1-én fejeztük be az óvoda teljes kiürítését és adtuk át a beruházást kivitelező Szabadics ZRT-nek.

 

A három csoport az iskolában kapott helyet. A nem használt bútorzat nem használt önkormányzati szolgálati lakásokba került.

 

A felújított és kibővített óvodába 2012. augusztus 20-ra sikerült visszapakolni. A bővítés eredménye: tornaszoba a földszinti kiszolgáló helyiségek egy részén, a tetőtérben kerültek kialakításra: óvónői iroda, 2 ruharaktár, vasaló, mosó-helyiség, felnőtt öltöző-mosdó, nagyméretű raktár.

 

A gyermeklétszám jelentős növekedése miatt 2012. szeptember 1-től új 12 fős csoport indítására kapott engedélyt az intézmény. Az új csoport a Süni nevet kapta.

 

A csoport indítása 2 új óvodapedagógus felvételét is eredményezte.

Fel