ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (KONYHA)

Bölcsőde

 10394774 1508759272690159 6725126670600573175 n  fejlec01  zhgjgf

Bölcsődénk 2010. január 4-én nyitotta meg kapuit. A fenntartó önkormányzat pályázati forrás segítségével a meg lévő óvodaépülethez csatlakoztatva építette fel a két csoport befogadására (26 férőhelyes) alkalmas bölcsődét („Napocska” és „Breki” csoport).

A beruházás során két gyermekszoba, gyermeköltöző- átadó, fürdőszoba, valamint gazdasági rész (tálaló-melegítőkonyha), került kialakításra, az épület komplex akadálymentesítésével. A kisgyermekek tágas, világos, otthonosságot keltő, játéktevékenységre kedvet ébresztő, korszerű, ingergazdag környezetben élhetik a mindennapjaikat. A belső tereket „mesés” falfestmények díszítik.

A csoportszobák előtt tágas terasz húzódik.

2015. februártól 35 férőhelyesre bővült bölcsőde.

2017. szeptember 1-től bölcsödénkben 2 csoport működik.

vid01

A képekre kattintva
megtekintheti a Zalakarosi Bölcsöde bemutatkozó videóit!

<<<   >>>

A videók új ablakban nyílnak meg!

vid02

Legfontosabb feladatunknak azt tekintjük, hogy derűs, meleg, családias légkört biztosítsunk a kisgyermekek- és családtagjaik számára. Nélkülözhetetlen, hogy nagy érzelmi biztonságot adjunk a kicsiknek. Valódi szeretet - kapcsolat kialakításával segítsük egyéniségük kibontakoztatását - hogy optimista, jó szándékú, vidám, bátor, a világunkra nyitott emberekké váljanak.

Kisgyermekeinket arra tanítjuk, hogy a mi világunk szépséges csak észre kell venni a naponta megadatott csodákat, hogy az életünk nagy érték ezért vigyázunk rá, hogy támogató szeretettel segítsük egymást! Biztosítjuk számukra, hogy mindezen elveket tapasztalati úton sajátíthassák el, igyekszünk, jó példával elöl járni- ehhez szóbeli és tettekben megnyilvánuló útmutatást kapnak, hogy megélhessék saját képességeiket, határaikat. Azért dolgozunk, hogy minden bölcsődés kisgyermekünk szeretetközelben „melegedhessen” – boldog, kiegyensúlyozott lehessen!

A gyermekekhez méltó kiszolgálásra törekszünk; gazdag nyelvi környezetet biztosítunk: elsősorban őszinte, meghitt beszélgetések révén.Nagyon fontosnak tartjuk a valódi szeretet-kapcsolat kialakítását, a lelki egészségvédelmet, hiszen minden gyermeknek szüksége van arra, hogy érezze, érezhesse környezete érző, megnyugtató, megértő közvetlenségét. Ebben nyújtanak támogató kezet az intézményünkben dolgozó kisgyermeknevelők; akik meleg-elfogadó, befogadó, segítő szakemberek.Szükségesnek tartjuk a családok pozitív életvezetését; szülői szerepeik megerősítésével (aktív napi kapcsolat révén), illetve közös rendezvények szervezésével.

Az évkör, a természet rendje szerinti életmód kialakítására törekszünk- a hagyományokat tisztelve. Nap, mint nap, azon munkálkodunk, hogy kisgyermekeink színes élményeket szerezzenek: önmagukról, az őket körülvevő világról, a természet csodáiról. Önállósodási törekvéseiket támogatjuk. Választási, döntési lehetőséget biztosítunk, hogy tapasztalatokat szerezhessenek, és kipróbálhassák önmagukat. A harmonikus, esztétikus környezet mindenkori kialakítására törekszünk.

Olyan értékeket közvetítünk mint a, tisztelet, szeretet, megbecsülés; a jóra, a szépre való törekvés, a rossz elvetése; a közösségben való együttélés.

2014 óta a „MOSOLYGÓS BÖLCSŐDE” címet viseljük –

és a mindennapjainkban is  eszerint élünk!

A bölcsődénk sajátos arculata

Az intézmény szakmai programja: az érzelmi nevelésre épül.

Meggyőződésünk:

„ ..Az érzelem a szeretet „létfenntartó táplálék”, melynek hiányában a fejlődő szervezet elpusztul”.. (Prof.Bagdy Emőke)

Hiszen ez az a nevelési terület, ami leginkább meghatározza a mindennapi munkánkat; ez a fő tevékenységünk biztonságot adva; derűs, meleg, családias légkört biztosítva.

 Valljuk, hogy a gyermek számára nincs fontosabb a feltétel nélküli érzelmeknél! Ez által érzi biztonságban magát, megtanul személyes érzelmeket kapni, elfogadni, és viszonozni. Érzelmi biztonságban megerősödve fejlődnek értelmi képességei, és ez növeszti „gyökereit”, orientálja őt térben és időben.

 Ez őrzi meg őt a későbbiekben a „sodródástól”, mert érzelmileg igényes lesz. Meggyőződésünk, hogy érzelmi intelligencia függvénye a gyermek életben való „beválása”.

Érzelmileg a legtáplálóbb:

-          ha a gyermeket testileg-, lelkileg „melegen tartják”

(szeretőn-ölelve, játékosan- pajkosan)

-          ha jó kedélyben nekiszentelt időt kap pl.: történetmondással, meséléssel, „művészkedéssel”

-          ha a világ megismerése lehet „spontán utazás”..

Feladatunk, hogy valódi szeretet kapcsolatot alakítsunk ki, tettekben megnyilvánuló un. szeretet- nyelvek” útján.

  • szóbeli megerősítés, dicséret
  • minőségi idő (a gyermekre irányuló osztatlan figyelem pl.: valódi, őszinte beszélgetés)
  • testi érintés (gyengéd simogatás, ölelés)
  • szívességek

Tekintetünket a szeretet tolmácsolásának elsődleges eszközeként alkalmazzuk, ily módon a gyermek érzelmileg táplálkozik.

A szabad, derűs, kellemes légkör megteremtése- a színek, fények, illatok, kelmék, a muzsika varázslatos hatásaival.

Nagyon figyelünk a stresszorok csökkentésére: fény-árnyék, zajok-csend, nyugalom,a szobai friss levegő mindenkori biztosítására.

A jó közérzet, jó hangulat, oldott légkör, egészséges életritmus (folyamatos napirend, jó szokások) nagyon fontos az érzelmi stabilitás megteremtéséhez.

A minőségi gondozás előtérbe helyezését (lágy, finom mozdulatok ritmikus egymást követése, a tisztaság kellemes érzésének megtapasztalása) kiemelt feladatunknak tekintjük.

Az un. ölbéli játékok alkalmával vidám ismerkedős játékokat játszunk a gyermekekkel. Hintáztatunk (kétfajta hintaágyban is), táncoltatunk, kacagtatunk, dúdolgatunk, vagy egyszerűen csak az érintések sokaságával „tanítjuk” érzékelni, az érzékszerveit használni, testrészeit megnevezni. Fontosnak tartjuk, hogy a napi mozgás mellett (mozgásfejlesztő eszközök mindenkori biztosítása) kisgyermekeink megismerhessék a természet szépségeit (a környezeti nevelés fontos részeként, saját kis kertünkben kertészkedhetnek) - figyelemmel kísérve az évszakok a természet változásait pl.: madáretetés,virágültetés,növények gondozása stb..

Szeretettel közvetítjük számukra a zene- a muzsika, a mese varázslatos erejét; melyek mély meggyőződésünk szerint megnyugtatják, vigasztalják a gyermekeket, csillapítják félelmeiket, feloldják a bennük lévő feszültségeket!

Biztosítjuk számukra a lehetőséget, hogy megtapasztalhassák saját határaikat, képességeiket. Alkotótevékenységeink- művészkedéseink során többféle eszközzel, technikával ismerkedhetnek. Elkészült alkotásaikat büszkélkedve naponta kiállítjuk, összegyűjtjük.

Jeles Napok- Ünnepeink

Az évkör, a természet rendje szerinti életmód kialakítására, megélésére törekszünk; mely irányt mutat a természet tökéletes rendje szerint- esély arra, hogy kicsit jobban odafigyeljünk a minket körülvevő világra. Ahogy a természet évről-évre felélénkül, munkálkodik, gyümölcsöt érlel, és visszahúzódik pihenni- az emberi életnek is megvan ez a ritmikája. Életünk fontos napjai, a jeles napok- ünnepeink.

Kiemelnek bennünket a hétköznapok sodrából, melyekre készülünk, melyeket szeretettel várunk. Felélénkítik napjainkat, igazi élményt nyújtanak a gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Az ünnepek hangulatához hozzátartoznak az illatok, színek, a fények, a muzsika, szépen terített asztal. A vidám ünnepi hangulat titka az anyagok- színek harmóniája. Az ünnepekben talán a legszebb a készülődés, ráhangolódás. Külön öröm, ha valamit közösen el tudunk készíteni, mert így a tárgyak is őrzik a gondoskodásunkat, szeretetünk nyomát. Sokféle ünnep van. Az egyik izgalmas várakozással jár, a másikon szép ruhát veszünk fel, a harmadik ajándékot hoz, a negyedik farsangi mókát, az ötödik több napos pihenést, a hatodik vidám táncot, felvonulást, éneklést stb..

Fontos, hogy az ünneplés kapcsán is mintát adjunk a gyerekeknek- megtölteni ezeket a napokat igazi értékekkel, hiszen általa mi is erőt gyűjtünk a hétköznapokra!

Mit ünnepelünk bölcsődénkben

-Szt. Márton emléknapja ; -Mikulás; - Karácsony ;-Vízkereszt

-Gyertyaszentelő Boldogasszony; -Farsang;

- Édesapák köszöntése

- Gyümölcsoltó Boldogasszony

- Húsvét

- Anyák napja;-Pünkösd; -Gyermeknap

-Születésnap

Az ember élete során bizonyos dolgok, gyermekkori szép emlékek elkísérik. Aki szereti a szépet, az életet szereti. Aki gyermekkorában nyitottan, érdeklődően szemléli a környezetét, az évek múltán is, ha rosszkedvű, rá tud csodálkozni a világ gyönyörűségeire.

A legelső évek élményei mélyen rögződnek, maradandó nyomot hagynak a gyermeki lélekben. Sok kicsi gyermek jár bölcsődébe, ahol korának megfelelő, színes, rendszeres, ízlés formáló nevelést kap.

Sokuk életében a bölcsőde a gyermekkor „oázisa” lehet.

Mindannyiunk számára különleges szerepe van a családdal, szeretteinkkel eltöltött időnek.

Bár a hétköznapok felgyorsult ritmusa megnehezíti az együttléteket, törekednünk kell az egymásnak szánt megszentelt időre. Hiszen az élet bizony nem azzal mérhető, hogy milyen sokáig lélegzünk, hanem azokkal a pillanatokkal, amelyektől elakad a lélegzetünk!

Sorsszerűen fontosnak tartjuk:

„nem az fog boldog felnőtt lenni, aki mai szemmel teljesíteni tud, hanem az, aki teljes értékű kisgyermekként élhetett”

(Vekerdi Tamás)

Nevelői hitvallásunk:

„.. legyél azzá, aki vagy, előttem még ismeretlen tulajdonságaid szerint..”- bátor,bölcs, jó szándékú emberré!

(Vekerdi Tamás)

   ghj  

 

 

Fel