ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (KONYHA)

 

Különös közzétételi lista

2022./2023.

Zalakarosi Óvoda és bölcsőde

Zalakaros, Liget u. 37/b.

OM: 202245

A kormány „Nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról” 229/2012.(VIII.28.) rendelete szabályozza a nevelési – oktatási intézményi közzétételi listát /23.§ (1) – (2) bekezdés/, valamint az idevonatkozó 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvény /33.§ - 34.§/.

Az óvoda megnevezése: Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde
Az óvoda címe, elérhetősége:

8749 Zalakaros, Liget u. 37/b.

tel: 30/6932639

óThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Intézmény vezetője: Baloghné Fábos Éva
Alapító okirat száma: 01-891/2017.
OM azonosító 202245

1. Személyi feltételek, közalkalmazottak végzettsége

1.1       Óvodapedagógusok engedélyezett létszáma: 7 fő

            Betöltött álláshelyek száma: 7 fő

Intézményvezető 1 fő
Intézményvezető-helyettes 1 fő
Óvodapedagógus 5 fő

1.2       Óvodapedagógusok végzettsége, szakképzettsége

Felsőfokú végzettségű főállású óvodapedagógus 7 fő
ebből Vezető óvodapedagógus szakirányú szakvizsga 1 fő
Fejlesztőpedagógus szakirányú szakvizsga 2 fő
Gyógypedagógus 1 fő
Közoktatás vezető 1 fő
Kézműves, hagyományok oktató 1 fő
Néptánc és népi kultúra közvetítő 1 fő

1.3       Nevelőmunkát segítők létszáma: 4 fő

1.4       Nevelőmunkát segítők végzettsége, szakképzettsége

Pedagógiai asszisztens - végzettsége érettségi 1 fő
Dajka - szakképzettsége dajka 3 fő

2.         Engedélyezett óvodai csoportok, férőhelyek száma:

            Óvodai csoportok száma: 3

            Óvodai férőhelyek száma: 75

2.1       Az egyes csoportokban a gyermekek létszáma

csoport megnevezése korcsoport létszám
Katica csoport Vegyes 23
Pillangó csoport Vegyes 23
Maci csoport Vegyes 23

3.         Az óvodai felvétel rendje

 Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1)). A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, ami az óvodában is közzétételre kerül. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi -, folyamatosan történik. Felvételt biztosítani kell Zalakaros város, valamint feladat – ellátási szerződés alapján Zalamerenye és Balatonmagyaród község gyermekei részére.

Az étkezési térítési díj összege: 450,- Ft/ nap

Az étkezési térítési díjról kiállított számla kiegyenlítése banki átutalással, vagy kézpénzes befizetéssel – az óvoda gazdasági irodájában, a kijelölt időpontokban lehetséges. A számlát az ügyintézőtől kell átvenni.

Az étkezési térítési díjkedvezmény – ingyenes étkezés –  illeti meg:

-        a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő,

-        a tartósan beteg, illetve a családjában nevelnek tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket,

-        akinek nevelésbe vételét a Gyámhatóság elrendelte,

-        a három vagy több gyermeket nevelő család gyermekét,

-        akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át.

Óvoda nyitva tartása: 700 - 1700 óráig a szülők által igényelt intervallumban.

Nevelési év: 2022. szeptember 01 - 2023. augusztus 31-ig tart.

Nyári zárás: 2023. július 01 - 2023. július 30. közötti /Önkormányzati döntés alapján/

 Óvodai nevelés nélküli munkanapok várható időpontja:

Az óvodai nevelés nélküli munkanapokon ügyletet biztosítunk.

Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában és pedagógiai programjában meghatározottak szerint, az éves munkatervben található. Az éves munkaterv az intézmény vezetői irodájában megtekinthető.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Rendezvény neve                                 év      hó       nap

           

Szüret hagyománya                            2022    09.      30.

Autómentes nap                                                         22.

Takarítási Világnap                                                  16.     

Állatok világnapja                              2022.   10.      04.     

Őszi Kis-Balatoni megfigyelés           2022.   10.      20.

Őszi vásár                                                       10.      28.     

Márton – nap                                                   11.      11.     

Adventi gyertyagyújtás                     2022.    11.     28.

Borbála nap                                         2022.   12.      05.

Mikulás                                                                      06.

Luca nap                                                                     13.

Kézműves teadélután *                                              13-15.

Téli Kis-Balatoni megfigyelések*    2023.    02.      02.    

Farsang                                                2023.   02.      21.     

Március 15.-i megemlékezés                          03.     14.

Víz Világnapja                                                          22.                

Húsvét – locsolás                                2023.    04.     05.     

Föld napja                                                                  22.

Májusfaállítás *                                                        28.

Anyák napja *                                                 2023.                05.    05.

Madarak, fák napja    *                                    05.     8-12.

Tavaszi Kis-Balatoni megfigyelések *

Erdei óvoda 3 nap                                                      8-12.

Tanévzárók /csoportonként/ *           2023.  05.31.- 06.02.           

Májusfa kitáncolás *                                     05.        26.

Pünkösd                                                                      26.     

A *-gal jelzett események az aktuális járványügyi rendelkezéseknek megfelelően kerülnek lebonyolításra.

8.         A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére     
            vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Az intézményben 2022. május 31.-én vezetői tanfelügyeletre került sor, annak megállapításai az intézményben megtalálhatók.

Megtekinthetők az intézmény honlapján: www.zalakaros.hu címen, vagy papír alapon az óvoda vezetői irodájában:

-        Pedagógiai program

-        Szervezeti és Működési Szabályzat

-        Házirend

Zalakaros, 2022. október 01.

Baloghné Fábos Éva

intézményvezető

Fel