ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (KONYHA)

Közhasznúsági jelentés a 2010.-évről

A ZALAKAROSI ISKOLÁÉRT
 
ALAPÍTVÁNY
 
 
közhasznúsági jelentése
 
a
 
2010. évről
 
 
 
 
A.) Számviteli beszámoló – mellékelve
 
B.) Költségvetési támogatás felhasználása
Az alapítvány az SZJA 1%-ából 140.999,- Ft-ot kapott, melynek felhasználása a 2011/12-es tanévben történik.
 
C.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Nyitó pénzkészlet: 1.425.349,- Ft
Bevétel:                     910.186,- Ft
Kiadás:                      617.212,- Ft
Záró pénzkészlet:   1.718.323,- Ft
 
 
ALAPÍTVÁNYI GAZDÁLKODÁS
         
      2010.              
                     
Bevételek        
Ft
       
                     
             
SZJA 1%-a           140 999           
Gránit Gyógyfürdő Dolgozói Alapítvány támogatása              10 000           
Gránit Gyógyfürdő Zrt. Támogatása           120 000           
Hangszerhasználati díj              88 000           
Alapítványi bál bevétele           300 000           
Szabadics József támogatása           250 000           
Kamat                1 187           
                     
                    910 186           
                     
                     
Kiadások                  
                     
Kirándulások támogatása              86 500           
Nevezési díjak           117 315            
Jutalomkönyvek              63 630           
Óvodai játékok           100 655   
50000 FT Szabadics József támogatásából
             
Zeneiskolai kiadások hangszerhasználati díjból              76 405           
Kórustalálkozó fuvardíja              74 310            
Gyöngyvirág csoport néptáncos ruháihoz kellékek              72 570   
előző évi iparűzési adóból
Postaköltség, banki költségek              25 827           
             
                     
 
          617 212           
                     
                     
                     
Záró pénzkészlet 2010. december 31-én:
     1 718 323           
 
 
D.) Cél szerinti juttatások:
Iskolának: 341.755,- Ft
-          kirándulások támogatása
-          tanulmányi versenyre nevezési díjak
-          év végi jutalomkönyvek
-          kórustalálkozó fuvardíja
-          Gyöngyvirág csoport néptáncos ruháihoz kellékek
Óvodának:
-          játékok 100.6558,- Ft
Zeneiskolának: 76.405,- Ft
-          hangszer kellékek, húrok, javítások
 
E.) Központi költségvetési szervtől támogatást nem kaptunk.
 
 
F.)   Közhasznú szervezetünk vezető tisztségviselői anyagi juttatást nem kapnak.
 
 
G.)A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló - mellékelve:
 
 
 
G.) A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
 
 
 
     Az 1997-ben alapított alapítványunk céljainak megfelelően végezte tevékenységét 2010-ben is.
117.315.- Ft-tal segítettük a tehetséges tanulóink versenyeztetését, átvállalva a nevezési díjak befizetését.
86.500,- Ft-tal támogattuk a rászoruló tanulóinkat, hogy minden osztályunk teljes létszámban részt vehessen a tanulmányi kirándulásokon, erdei táborban.
A tanév befejezésekor 636.630,- Ft értékben jutalomkönyveket vásároltunk a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóinknak. 2010-ben Alapítványi Díjat nem adtunk ki.
Október végén megrendeztük a hagyományos alapítványi bálunkat. A 300.000,- Ft bevétellel is támogatni tudjuk intézményünk munkáját.
A zalai kisvárosok kórustalálkozójára 2010-ben is elmehettek énekkaros diákjaink, melynek utazási költségét vállaltuk.
Óvodai játékok vásárlása történt 100.655,- Ft értékben.
A Gyöngyvirág csoport néptáncos ruháikhoz kellékeket vásároltunk 72.570,- Ft-ért.
Szabadics József 250.000,- Ft-ot adományozott, melyet a megadott arányban felhasználhat az egyik óvodás csoport, a 8. osztály, a 4. osztály és a 2. osztály.
Az alapítvány adminisztrációs teendőinek ellátását az iskola gazdasági vezetője végzi.
Ezen alapítványi jelentést a kuratórium megismerte és elfogadta.
Támogatóinknak ezúton is köszönetet mondunk.
 
 
Zalakaros, 2011. május 27.
 
 
 
 
                                                                                     Biczó Lászlóné
                                                                                   kuratórium elnöke
 
Fel