ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (KONYHA)

Időintervallumok

Időintervallumok

Az újév első heteit a különböző időintervallumokkal való ismerkedéssel kezdték a gyerekek. Ennek
során megismerkedtek az évszakok elnevezésével és jellegzetességeivel; a hónapok, napok nevével
és sorrendjével; valamint az egyes napszakok elnevezésével, a hozzájuk köthető cselekvésekkel és
ezek egymás utáni sorával.

Fel