ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (KONYHA)

Búzavirág csoport 2017. január
A foglalkozásokon tovább folyt a mondóka, dalos játékok tanulása. A mondókákat páros tapsgyakorlatokkal, babzsák adogatásokkal elkapásokkal színesítettük a gyerekek nagy örömére. Ezek mind a táncos eszközhasználat fejlesztését, ritmusérzék, verbális lüktetés és mozgás összekapcsolását, figyelem fejlesztését segítették. A gumis és ugróiskola gyakorlatok a téri tájékozódás, ugráskészség, ritmikus, szabályos mozgás és egyensúlyérzék fejlődéséhez járultak hozzá. 
A legfiatalabb korosztályt felsorakoztató civil kulturális csoportként meghívást kaptuk a Magyar Kultúra Napja települési rendezvényére. A „ Ki játszik ilyet”c. műsort adtuk elő a közönség nagy tetszésére.
Novák Ferencné

Fel