ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (KONYHA)

Megemlékezés az 1848/49-es forradalomról

Megemlékezés az 1848/49-es forradalomról

A gyerekek képek alapján ismerkedtek a forradalom jelképeivel, alakjaival. Játékukban előkerültek a kardok, huszársapkák, falovak, zászlók. A gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően hallottak a forradalmi eseményekről Természetesen nem maradhattak el a lovas mondókák, az ideillő versek sem. A gyerekek megfestették a forradalom és magyarság jelképeit. Huszársapkákat, dobokat, pártákat készítettek, csatáztak, várakat építettek. A dalok is ehhez a témakörhöz igazodtak. Az utolsó óvodai napon a településen található Batthtyány szoborhoz sétáltak el a csoportok. Elvitték és letűzték a jelképeket, verset mondtak, énekeltek. A kicsik által készített nemzetiszínű zászlók, forgók, tulipánok ott díszelegtek a települési ünnepségen is.

Fel