KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Keresd a Mikulást a könyvtárban!
Könyvtárhasználati vetélkedő

Könyvtárunkban Miklós napján, december 6-án „Keresd a Mikulást!” elnevezéssel vetélkedőt szerveztünk alsó tagozatos diákok részére szabadidejükben. A vetélkedőre 9 csapat jelentkezett, a csapatok 2 fősek voltak. A feladatok megoldására 45 perc állt rendelkezésre.
A feladatok között szerepeltek ügyességi: pl.: origami hajtogatással Mikulást kellett elkészíteni, a gyorsasági sorrendnek megfelelő Mikulással gyarapodtak a csapatok pontszámai.Könyv- és könyvtárhasználati: az évszaknak (tél) megfelelő mesék ajánlása, activity játék keretén belül, a kitalált könyveket a csapatoknak meg kellett keresni a könyvtár polcain, a könyvekben Mikulásokat rejtettem el. A feladatok között szerepelt még összekeveredett mese-, verscímek sorba rendezése, majd a megadott mesekönyvekben, verseskötetekben meg kellett keresniük a gyerekeknek az adott mesét, verset. Ha jól dolgoztak a csapatok a megtalált meséknél, verseknél Mikulásokat találtak. Utolsó feladatnál a pontrablás volt a cél, szóvicceket, találós kérdéseket olvastak fel egymásnak a csapatok, a könyvtár dokumentumaiból, melyekkel szintén mikulásokat tudtak szerezni.
A vetélkedőt a legtöbb Mikulást összegyűjtő csapat nyerte. Az első három helyezett jutalomban részesült, a harmadik helyen holtverseny alakult ki, így négy csapatot tudtam jutalmazni. A jutalmak között füzettartó mappa, színes ceruzák, tollak szerepeltek.
Úgy érzem a vetélkedő végére egy nagyon jó hangulatú, vidám, ünnepi hangulat alakult ki a könyvtárban, Miklós nap alkalmából. A csapatoknak az ajándékokkal, jutalmakkal sikerült nagy örömet okozni, így boldogan hagyták el a könyvtárat.

Pácsonyi Ildikó

A Szakkör - ugrás a honlapra   >
ERFA logo   >